Walking Through, White Mountains
Walking Through, White Mountains

Mixed Media on Rag Paper

18" x 11"

Walking Through, White Mountains
Walking Through, White Mountains

Alt. View

Mixed Media on Rag Paper

18" x 11"

Looking Out, White Mountains
Looking Out, White Mountains

Mixed Media on Rag Paper

18" x 11"

Looking Out, White Mountains
Looking Out, White Mountains

Alt. View

Mixed Media on Rag Paper

18" x 11"

Birch, White Mountains
Birch, White Mountains

Mixed Media on Rag Paper

9" x 12"

Birch, White Mountains
Birch, White Mountains

Alt. View

Mixed Media on Rag Paper

9" x 12"

River, White Mountains
River, White Mountains

Mixed Media on Rag Paper

9" x 12"

River, White Mountains
River, White Mountains

Alt. View

Mixed Media on Rag Paper

9" x 12"

Peaks, White Mountains
Peaks, White Mountains

Mixed Media on Rag Paper

9" x 12"

Peaks, White Mountains
Peaks, White Mountains

Alt. View

Mixed Media on Rag Paper

9" x 12"

Walking Through, White Mountains
Walking Through, White Mountains
Looking Out, White Mountains
Looking Out, White Mountains
Birch, White Mountains
Birch, White Mountains
River, White Mountains
River, White Mountains
Peaks, White Mountains
Peaks, White Mountains
Walking Through, White Mountains

Mixed Media on Rag Paper

18" x 11"

Walking Through, White Mountains

Alt. View

Mixed Media on Rag Paper

18" x 11"

Looking Out, White Mountains

Mixed Media on Rag Paper

18" x 11"

Looking Out, White Mountains

Alt. View

Mixed Media on Rag Paper

18" x 11"

Birch, White Mountains

Mixed Media on Rag Paper

9" x 12"

Birch, White Mountains

Alt. View

Mixed Media on Rag Paper

9" x 12"

River, White Mountains

Mixed Media on Rag Paper

9" x 12"

River, White Mountains

Alt. View

Mixed Media on Rag Paper

9" x 12"

Peaks, White Mountains

Mixed Media on Rag Paper

9" x 12"

Peaks, White Mountains

Alt. View

Mixed Media on Rag Paper

9" x 12"

show thumbnails